English
 

 

Asociaţia obştească Institutul Naţional al Femeilor din Moldova "Egalitate", în continuare - "Asociaţia" este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit.

Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17 mai 1996.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:

Apăraria drepturilor femeii;

Aportul la egalarea drepturilor dintre femei şi bărbaţi;

Combateria traficului de femei;

Lupta cu violenţa împotriva femeilor;

Asiguraria dezvoltării organizaţiilor regionale de femei;

Aportul la dezvoltarea democraţiei;

Aportul la apărarea drepturilor omului;

Aportul la apărarea drepturilor copiilor şi tineretului;

Aportul la dezvoltarea economică a regiunilor Moldovei;

Aportul la dezvoltarea societăţii civile.

 

Institutul are statut de corespondent în Mişcarea Internaţională a Tineretului International NETWORK -Youth Human Rights Movement (YHRM).

 

Donatorii Institutului: Consiliul Europei prin intermediul Fundaţiei Europene pentru Tineret (EYF), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Ambasada Olandei, Fondul Naţional pentru Susţinerea Democraţiei (SUA), Fondul German Marshall al Statelor Unite prin intermediul Trustului Mării Negre pentru Cooperare Regională, Filia.die frauenstiftung din Germania, Fondul German Marshall al Statelor Unite prin intermediul Trustului Balcanic pentru Democraţie, Fondul Umanitar Evreiesc din Olanda, Fondul Ucrainean pentru Femei, Organizarea Internațională "Grupul pentru Drepturile Minorităților", Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă din SUA, etc.

 


 

Proiectele Institutului

 

Proiectul de promovare a activismului civic al femeilor.

Donatorii: Fondul Naţional pentru Susţinerea Democraţiei (SUA) şi Fondul German Marshall al Statelor Unite prin intermediul Trustului Mării Negre pentru Cooperare Regională.

 

Proiectul "Lupta cu violenţa asupra femeilor tinere din Moldova".

Donator: Consiliul Europei prin intermediul Fundaţiei Europene pentru Tineret (EYF).

 

Proiectul "Lupta cu violenţa asupra femeilor tinere în raionul Anenii Noi".

Donator: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

 

Proiectul "Drepturile electorale ale femeilor tinere la alegerile locale generale din 2011".
Donator: Consiliul Europei prin intermediul Fundaţiei Europene pentru Tineret (EYF).

Proiectul de formare a femeilor lideri în Sudul Moldovei.

Donator: Filia.die frauenstiftung din Germania.

Proiectul "Promovarea şi protecţia drepturilor minorităţilor etnice".
Donator: Ambasada Olandei.

Proiectul "Combaterea corupţiei în serviciile publice de sănătate".

Donator: Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă din SUA.

 

Proiectul "Drepturile alegătorilor".
Donator: Consiliul Europei prin intermediul Fundaţiei Europene pentru Tineret (EYF).


Proiectul "Ridicarea nivelului de participare a tinerilor la alegerile din Republica Moldova".

Donator: Fondul German Marshall al Statelor Unite prin intermediul Trustului Balcanic pentru Democraţie.

 

Proiectul "Lupta cu violenţa asupra femeilor în Moldova".

Donator: Fondul Ucrainean pentru Femei.

 

Proiectul "Dezvoltarea toleranţei interetnice şi respectului reciproc în mediul tineretului".

Donator: Fondul Umanitar Evreiesc din Olanda.

 

Proiectul "Educație pentru cetățenie democratică".
Donator: Consiliul Europei prin intermediul Fundaţiei Europene pentru Tineret (EYF).

 

Proiectul "Drepturile minorităților etnice".

Donator: Organizarea Internațională "Grupul pentru Drepturile Minorităților".

 

Proiectul "Dezvoltarea toleranței etnice prin cultură".

Donator: Fondul Umanitar Evreiesc din Olanda.

 

Proiectul "Dezvoltarea dreptului la activitate politică a femeilor care fac parte din minoritățile etnice".

Donator: Fondul Ucrainean pentru Femei.

 

Institutul a editat manualul "Democraţia" pentru studenţi şi profesori. ISBN: 978-9975-9681-7-1. Manualul respectiv a fost editat de noi în parteneriat cu AŞM şi Universitatea Europeană din Moldova. Manualul a fost distribuit gratuit în instituţiile de învăţământ din Moldova.

 

Institutul a editat manualul "Dreptul cetăţenilor la informaţii" pentru studenţi şi profesori. ISBN: 978-9975-9681-8-8. Manualul respectiv a fost editat de noi în parteneriat cu Universitatea Europeană din Moldova şi Institutul de Stat al Instruirii Continue. Manualul a fost distribuit gratuit în instituţiile de învăţământ din Moldova.

 

Institutul a editat manualul "Traficul uman şi munca forţată în Moldova: aspecte de contracarare" pentru studenţi şi profesori. ISBN: 978-9975-9681-4-0. Manualul respectiv a fost editat de noi în parteneriat cu Universitatea Europeană din Moldova şi Institutul de Stat al Instruirii Continue. Manualul a fost distribuit gratuit în instituţiile de învăţământ din Moldova.

 

 

Sediul Asociaţiei se află:

 

Republica Moldova,

Chişinău,

str. Dacia 6, oficiul 10.E-mail:

nwim.equality@gmail.com
 

Web:

http://www.niwm.org

http://www.citizenship-md.info